Co je dobré vědět

1

Cena parkování není zahrnuta v ceně služby, je hrazena zvlášť Předávajícím dle ceníku NC Eden (https://www.nceden.cz/o-centru/parkovani/).

2

Výběrem služby a předáním vozidla potvrzuje Předávající seznámení se s možnými důsledky vybrané služby vůči vozidlu, jeho výbavě či věcem umístěným ve vozidle.

3

Časy uvedené u jednotlivých balíčků služeb jsou pouze orientační, závisí na konkrétním typu vozidla.

4

Vyzvednutí vozidla je vázáno na uhrazení plné částky za službu a spotřební materiál Předávajícím.

5

Za věci umístěné ve vozidle, jejich ztrátu či poškození ručí Předávající, dojde-li ke zjištění a oznámení po vyzvednutí vozidla.

6

Předávající hradí pouze rozdíl odsátého a dodaného chladiva.

7

Platba možná hotově nebo platební kartou, v případě neakceptování platební karty (z jakéhokoliv důvodu) je možná platba hotově.

8

Všechny ceny jsou konečné.

9

Aktuální ceník je vždy zveřejněn na webové stránce (https://www.klimaexpress.cz/).

10

  1. Poukazy a reklamní akce nelze kombinovat, není-li uvedeno jinak.